Kombi brunnslås

Art. nr. RSK-nr. Benämning Storlek Antal/bunt Antal/pall Vikt Kg/st
3010 703 46 75 Brunnslås KB-1 16mm Tjocklek=16mm 1 0,2
3020 703 46 76 Brunnslås KB-2 20mm Tjocklek=20mm 1 0,25
3030 703 46 77 Brunnslås KB-3 24mm Tjocklek=24mm 1 0,3
3004 703 46 78 Öppningsverktyg KB-lås 1 0,6

Kombi Brunnslås

Sedan den skärpta byggnormen 1980, SBN 80, har KOMBI RINGEN AB utvecklat brunnslås med betryggande hållfasthet och konstruktion som uppfyller kraven på säkerhet. Brunnslåsen är typgodkända och kontrollerade av SP.
Lagar och regler för brunnars säkerhet
Ordingslagen
Boverkets handbok för barnsäkra brunnar

Montering
Tag först bort gallret och rengör. Lägg tillbaka gallret och skjut det mot den ena kortsidan. Mät avståndet mellan ramen och gallret, mitt på gallrets kortsida, på den sida där låset ska placeras. Är måttet 16, 20 eller 24 mm så använd motsvarande lås. Om måttet inte är 16, 20 eller 24 mm så skjut gallret mot den andra kortsidan och gör om mätningen, på den sida där låset ska placeras.
Vik ihop och tryck ned låset i mellanrummet mellan ramen och gallret mitt på kortsidan. Fästbyglarna skall vila mot gallret. Slå i kilen med handslägga och monteringen är klar.

Demontering
Kilen är utformad med en hake på ena sidan. Med det speciella öppningsverktyget kan kilen lätt dras upp och låset kan därefter tas bort för hand.

  • Download PDF FileStoppa olycksrisken
  • Download PDF FileTypgodkännande 0554/98