Kombiringar

Art. nr. RSK-nr. Benämning Storlek Antal/bunt Antal/pall Vikt Kg/st
1001 703 92 10 650P 10mm plan 800x650mm 25 200 1,3
1002 703 92 11 650S 5-15mm sned 800x650mm 25 200 1,3
1003 703 92 17 600P 10mm plan 760-600mm 25 200 1,3
1003 703 92 25 600S 5-15mm sned 760-600mm 25 200 1,3
1011 703 92 12 500P 10mm plan 620-500mm 25 200 0,9
1012 703 92 13 500S 5-15mm sned 620-500mm 25 200 0,8
1005 703 92 41 400P 10mm plan 560x400mm 25 800 1
1006 703 92 74 400S 5-15mm sned 560x400mm 25 800 0,9
1013 703 92 14 325P 10mm plan 440x325mm 25 1000 0,5
1014 703 92 15 325S 5-15mm sned 440x325mm 25 1000 0,5
1015 703 92 19 225P 10mm plan 355-225mm 25 0,5
1016 703 92 20 220P 10mm plan 292-220mm 25 0,2
1007 703 92 33 A-2 10mm plan Utv 715×490, inv 590×370 25 1,1
1008 703 92 82 BP 10mm plan Utv 500×375, inv 400×275 25 0,7
1009 703 92 58 AV 10mm plan Utv 290×290, inv 190×190 25 0,4
1010 703 92 66 SV 10mm plan Utv 250×250, inv 150×150 25 0,3

Kombiringar

Typgodkännandebevis 1005/95 uppfyller krav enl. EN 124, 40 ton
Med de kombinationsmöjligheter som plana och sneda Kombiringar erbjuder, löser man de flesta höjd- och lutningsproblem. Kombiringen är ett begrepp inom svensk VA-teknik och används idag av många kommuner, samt av mark- och asfaltsentreprenörer i Sverige, Danmark och Norge. Kombiringarna är massiva och typgodkända.

Kombiring_streck-1Kombiringen kan användas för att motverka nötning mellan betongunderlaget och gjutjärnsbetäckningen. Om betäckningen står ovanpå betongunderlaget kan justeringar i höjd och lutning göras genom att lägga plana resp. sneda Kombiringar direkt under betäckningens bottenfläns.
Kombiring_streck-2Även bottendelen till teleskopbetäckningar bör justeras tills man uppnår den nivå som ger maximal möjlighet att utnyttja betäckningens teleskopiska egenskaper. Man bör vid justering av betäckningens underlag eftersträva att få detta i samma lutning som körbaneytan för att undvika skillnader i lutning mellan betäckningens över- och underdel.
Kombiring_streck-3
Vid justering av betongunderlaget för den typ av teleskopiska betäckningar vars underdel nedföres i brunnsöppningen kan man med fördel göra finjustering genom att lägga Kombiringarna under den översta betongringen. Om körbaneytan lutar mycket kompenserar man detta genom att lägga sneda Kombiringar under den översta, eller där så är möjligt, under de två översta betongringarna. Kombiringar kan även användas som skrapringar.

 

  • Download PDF FileKombiringar