RR brunnslås

Art. nr. RSK-nr. Benämning Storlek Antal/bunt Antal/pall Vikt Kg/st
3040 703 45 49 RR-brunnslås för 400mm betongbrunn 1 1,1
3050 703 45 56 RR-brunnslås för 500mm betongbrunn 1 1,2
3060 703 45 64 RR-brunnslås för 600mm betongbrunn 1 1,3
3041 703 47 39 Nyckelstång RR-lås 1 0,3

RR Brunnslås

RR Brunnslås är ett funktionellt och lätthanterligt lås i rostfritt material för olika typer av betong- eller gjutjärnslock i markplanet. RR Brunnslås är typgodkänt och kontrollerat av SP och bygger på nya, skärpta byggnormer.

Lagar och regler för brunnars säkerhet
Ordingslagen
Boverkets handbok för barnsäkra brunnar

Montering
För montering av RR Brunnslås på lock med upp till 600 mm diameter borras ett hål på 18 mm i lockets centrum.
Är brunnen försedd med galler föres låsröret genom en galleröppning. Sedan låsröret förts genom brunnslocket gängas låset på röret från lockets undersida tills god åtdragning erhållits.
Använd låsröret som handtag vid påläggning av locket. När locket lagts på plats släpper man greppet om låsröret varvid låset glider ned i brunnsröret tills låsrörets flänsbricka stoppar mot brunnslockets översida. Locket är nu låst.
Vilken typ av brunnslås som skall väljas beror på om brunnsröret är av PVC eler betong och vilken innerdiameter röret har.
RR-brunnslås passar alla typer av betäckningar med lock.

Upplåsning
För att öppna låset fordras en nyckelstång. När nyckelstången nedföres i låsröret vippar låsarmarna upp och brunnslocket går att lyfta av.

OBS! Nyckelstången bör sitta kvar i låset tills locket är avlyft.

I nyckelstångens nedre ände finns ett spår i vilka de uppvippade låsarmarnas kortändar fastnar när nyckelstången vridits i ett visst läge. Se bilden.
Med nyckelstången i detta läge kan man genom att lyfta i stångens handtag lyfta upp såväl brunnslås som lock.

  • Download PDF FileTypgodkännande 0974/94